Hopp til hovedinnhold

Kompensasjonsordning for næringslivet

WordPress og infrastruktur

I mars 2020, da Covid-19 pandemien tvang det norske samfunnet inn i en uforutsigbar nedstenging, ble Nettmaker utvalgt til å utvikle en av de mest kritiske løsningene for nasjonens næringsliv – et informasjonsnettsted for regjeringens kompensasjonsordning.

Dette oppdraget, gjennomført i samarbeid med Skatteetaten og Bits AS, en del av Finans Norge, ble ikke bare en demonstrasjon av vårt tekniske talent, men også et vitnesbyrd om vår evne til å levere under ekstremt press.

Løsning

Med bare tre uker til rådighet, designet og lanserte vi et omfattende nettsted med unik funksjonalitet. I kjernen av denne løsningen var en avansert kalkulator, som gav brukerne nøyaktige estimater på støttebeløp de kunne forvente å motta.

Kalkulatoren var ikke bare en statisk funksjon; den tilpasset seg løpende endringer i beregningsreglene for ulike tidsperioder, en funksjon som krevde både fleksibilitet og dybdeforståelse fra vår side av det skiftende regelverket.

Nettmaker utførte et viktig arbeide ved etableringen og forvaltningen av Kompensasjonsordningen, en løsning som ble levert på rekordtid og som fungerte ihht ambisjonene.

Eivind Gjemdal, administrerende direktør i Bits AS.

Videre implementerte vi en veiviser, som guidet brukere gjennom et hierarkisk beslutningstre. Denne veiviseren oversatte et komplekst og ofte forvirrende regelverk til et brukervennlig format, noe som gjorde det mulig for bedriftseiere og enkeltpersoner å forstå og navigere i ordningen med større klarhet.

Den tekniske implementeringen av kompensasjonsordningen har mottatt anerkjennelse i flere evalueringer. Vår evne til å raskt levere en robust og pålitelig løsning som effektivt distribuerte store støttebeløp, har blitt hyllet som en kritisk suksess under en nasjonal krise.

Nettstedets design var et produkt av et nært samarbeid med Skatteetaten. Vi implementerte Skatteetatens designrammeverk i vår WordPress-løsning, som et skreddersydd design tema. Dette valget gav estetisk konsistens og funksjonalitet, samtidig som det bekreftet vår fleksibilitet og evne til integrasjon med eksisterende rammeverk.

Et viktig aspekt ved prosjektet var kravet til høy oppetid, gitt den forventede høye brukertrafikken. Inspirert av Skatteetatens erfaring med skatteoppgjør, utviklet vi en tilpasset driftsplattform. Denne plattformen var nøye konstruert for å minimere serverbelastning og spre trafikken over flere servere gjennom et dynamisk oppsett. Dette sikret at nettstedet forble operativt og responsivt selv under ekstreme trafikkbelastninger.

Suksessfaktorer: Godt samarbeid og felles mål

Samarbeidet med Bits og Skatteetaten var skolebokseksempel på godt teamarbeid og fokus på felles mål. Til tross for pandemiens restriksjoner og utfordringene med å kun møtes digitalt, klarte vi å opprettholde et høyt nivå av koordinering og effektivitet. Det gode samarbeidet understreker viktigheten av digital kommunikasjon og fleksibilitet under uforutsette forhold.

Nettmakers rolle i dette prosjektet var ikke bare som en tjenesteleverandør, men som en viktig strategisk partner. Vi mottok tillit fra våre partnere og fikk muligheten til å demonstrere vår kompetanse på tvers av forskjellige teknologiske og designmessige aspekter. Vår evne til å raskt tilpasse oss og reagere på nye krav, samtidig som vi opprettholdt fokus på kvalitet og brukervennlighet, gjorde oss til en viktig partner i prosjektet.

Konklusjon

Som et resultat av dette prosjektet har Nettmaker ikke bare bekreftet vår posisjon som en pålitelig og dyktig aktør i teknologibransjen, men også demonstrert vår kapasitet til å håndtere komplekse og samfunnskritiske oppdrag.

Dette prosjektet står som et symbol på vår evne til å overkomme utfordringer, levere løsninger av høy kvalitet under press, og bidra positivt i en tid med nasjonal og global usikkerhet.

 • Kunde:

  Bits AS

 • Rolle:

  Hosting
  Innholdsforvaltning
  Utvikling

 • Teknologi:

  Flerspråklig
  Hosting
  ReactJS
  WordPress

 • URL:

  kompensasjonsordning.no