Hva bør dere forberede når dere skal lage nye nettsider?

Før dere tar kontakt med oss eller andre byråer er det en del ting dere kan forberede. Her gir vi dere en oversikt over de tingene vi ser kunden gjerne kan gjøre for å forberede nye nettsider.

Foto: Alvaro Reyes på Unsplash

Hvorfor skal dere ha nye nettsider?

Det første som kan være lurt å definere er hvorfor dere skal lage et nytt nettsted. Er den gamle utdatert, har dere behov for en bedre publiseringsløsning som gjør det enklere å oppdatere innhold, eller trenger nettsiden deres simpelthen bare en ansiktsløftning? 

Det er ikke sikkert at dere trenger å lage en ny nettside i det hele tatt, men bare gjøre endringer på den eksisterende siden. Hvis dere har en klar formening om hva dere ønsker å oppnå finner vi i fellesskap ut hva som er den riktige veien til målet. 

Hva er oppgaven til nettsidene?

Å vite hva oppgaven til nettsiden er noe av det aller viktigste. Skal nettsiden først og fremst selge det dere tilbyr, skal den først og fremst være en servicekanal, eller kanskje er det viktigste å støtte opp under rekruttering av nye ansatte? Ulike virksomheter vil ha svært ulike mål. Når dette er godt definert er det veldig mye lettere å utvikle nettsider som bidrar til å oppfylle målene. 

Hvem er målgruppen?

Alle nettsider har en målgruppe, en gruppe dere vil appellere til. Dere må spørre dere selv; hvem er det vi ønsker skal besøke nettsiden? Hvilken rolle har disse personene? Er det noen fellestrekk i alder, kjønn, kultur som er verdt å tenke på? Hva ønsker de besøkende når de kommer inn på nettsiden? 

Jo mer dere vet om målgruppen og hva de ønsker, jo bedre vil resultatene bli. 

Er det noe spesielt som fungerer bra på eksisterende nettsider? Noe som fungerer dårlig?

Dra med dere erfaringer fra eksisterende nettsider. Hva fungerte bra og hva fungerte dårlig? Kanskje fikk dere mange besøkende inn i nettbutikken, men få valgte å handle? Da må dere se på hvordan dere kan få flere til faktisk å kjøpe det dere tilbyr. 

Kanskje er det noe i flyten på nettsiden som gjør det vanskelig for de besøkende å finne frem? Eller kanskje er det noe i budskapet som gjør brukeren usikker? Kanskje er det en del av eksisterende nettside dere har fått skryt for hvor de besøkende sier at dette var nyttig, eller dette var bra?

Alle slike erfaringer er viktige erfaringer.

Har dere Google Analytics eller annen statistikk-løsning på dagens nettsted er det også veldig mye nyttig lærdom å finne her. Hvilke sider blir mest besøkt? Hvilke sider blir aldri lest? Hvilke sider klikker brukerne raskt ut av? Er det noe i søkeloggen som viser noe brukerne ikke finner? 

Hvilke er de viktigste konkurrentene deres?

Få oversikt over konkurrentene deres. Hva kan dere lære fra dem? Det er helt sikkert flere lure løsninger deres konkurrenter benytter som vil komme til å gagne deres nye nettside. Søk rundt og få inspirasjon, og ta med dere kun det beste for å utvikle deres nye, unike nettsted.

Hva skiller dere fra konkurrentene?

Se også på hva som skiller dere fra konkurrentene. Hva er dere gode på? Hvorfor skal kundene velge dere i stedet for konkurrentene? Egenhet er gull verdt i en verden hvor mange driver med det samme. Dyrk deres beste egenskaper og bli best på det! – “The sky is the limit!”.

Hvilke andre systemer bruker dere som nettsiden bør integreres mot? 

Har dere for eksempel et system for utsendelse av nyhetsbrev som dere ønsker at besøkende av nettsiden skal kunne melde seg på? Hva med CRM, har dere et CRM-system som dere ønsker å bruke for å håndtere henvendelser fra nettsiden? Hvilke sosiale medier bruker dere, skal disse eventuelt integreres på nettstedet? Er det andre systemer som kan være aktuelt å integrere?

Har dere en grafisk profil med logo, farger etc?

Nettsiden må selvsagt ha et design som er basert på den riktig grafisk profil slik at gjenkjennelseseffekten blir god. Nettsidens personlighet skal vekke gjenkjennelse og positive følelser hos publikum og få brukeren til å besøke siden igjen og igjen. Få kartlagt om dere vil beholde deres nåværende grafiske profil, med logo, farger og skrifttyper, eller om det er på tide og tenke nytt. Lag også en oversikt over hva dere har av innhold; tekst, bilder og video, som kan brukes. 

Hvordan ønsker dere at nettstedet skal utvikle seg de neste tre til fem årene?

Gjør dere opp tanker om veien videre. Selv om dere får på plass et nytt nettsted nå vil det ikke vare evig. Et godt nettsted lever og utvikler seg med virksomheten. Det må være like naturlig å la nettstedet utvikle seg som produktene og tjenestene dere tilbyr. 

Et nettsted som ikke oppdateres og videreutvikles med nytt innhold og kontinuerlig forbedres blir overraskende fort utdatert. Avklar også hvem internt som skal ha det løpende ansvaret og hvilke ressurser dere kan sette av. 

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt om du ønsker å sparre rundt behov og løsninger for nye nettsider til din virksomhet.

Andre kunnskapsartikler:

;