Hopp til hovedinnhold

Hva er universell utforming og hvorfor er det viktig?

Alle gjennom en og samme løsning med Universell utforming.

Universell utforming (UU) bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Ved å åpne for mangfoldet i befolkningen gir vi den enkelte rom til utfolde seg, bestemme selv og delta på like vilkår.

Video med tekst er bra for deg med nedsatt hørsel, og du som pendler med toget. Godt leselig tekst er bra for deg med nedsatt syn, og du som “bare” har glemt lesebrillene hjemme. Å kunne bruke nettstedet med tastaturet er bra for deg med nedsatt motorikk og deg med senebetennelse. Når kravene ikke er tilpasset dine behov – oppstår det et gap.

Universell utforming

I Norge ønsker vi et samfunn hvor alle har like muligheter for deltakelse. Derfor må vi arbeide for å minske gapet. Vi kan gjøre dette ved å styrke hver enkelt sine muligheter til å delta, for eksempel ved å bruke briller når synet svekkes, eller rullestol når kroppen svikter. Eller ved å legge samfunnets krav på et nivå som ikke holder folk utenfor ved å utvikle gode teknologiske løsninger for alle. Det er da vi får en universell utforming, og en enklere hverdag for alle.

Hva oppnår vi?

Idéen med universell utforming er å lage hovedløsningen så brukervennlig at det i svært liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av. På den måten oppnår vi:

  • Færre løsninger å utvikle og holde ved like
  • Få eller ingen spesialløsninger for de med funksjonsnedsettelse
  • Løsninger som er enklere og bedre for alle
  • Flere måter å bruke løsningen på
  • Mulighet for at flere kan bruke løsningen

Når vi lager noe som er universelt utformet, treffer vi alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

Universell utforming for nettsider?

Det finnes mange ulike måter å utforme nettsider universelt. I veiledningen som følger finner du noen eksempeler og løsningsforslag for å imøtekomme lovkravene.

Bilder og grafikk

Bilder og grafikk er sentralt på alle nettsider og viktig for mange brukere. En stor andel brukere trenger supplerende materiale for å forstå tekstbasert informasjon. Benytter du derimot bare bilder og grafikk risikerer du å utestenge brukere.

Synstolking av video

Synstolking er å gi en beskrivelse av levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale.

Lydklipp

Lydklipp er en god måte å gi informasjon til brukerne. Mange har lettere for å høre enn å lese, men for at alle brukere skal få tilgang til informasjonen, er det også viktig å ha en tekstbeskrivelse.

Tastaturnavigasjon

Kravene til tastaturnavigasjon skal ivareta brukere som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet. Alt innhold skal derfor kunne nås og brukes kun ved hjelp av tastatur.

Bruk av farger

Bruk farger for å gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Men farger kan ikke brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi alle oppfatter farger ulikt.

Dokumenter på nettsider 

Riktig bruk av overskrifter, stiler, tydelige kontraster, tabellstruktur og bildetekster er viktige ting å huske på når du skriver dokumenter som er nedlastbare eller kan leses på nettet.

Klikkeflate (Navigasjon)

Det må være lett å treffe kllikkbare objekter for brukere med redusert presisjonsevne. Det er også viktig å ha store nok klikkeflater i tanke på berøringsskjerm. Både størrelse på og avstand mellom objektene er viktig.

Lenker

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av de mest sentrale funksjonene på et nettsted. Alle lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

Registrering og innlogging

Mange brukere synes registrering og innlogging er utfordrende, og hvis de ikke får det til, blir de utestengt fra å benytte alle tjenestene som nettstedet tilbyr. Du må derfor prioritere å utvikle en registrerings- og innloggingsprosess som fungerer som den skal.

Kodestandarder og validering

Standarder er grunnlaget for å få nettsteder og nettlesere til å kommunisere med hverandre. Det er derfor viktig å følge HTML- og CSS-standarder i arbeidet med universell utforming.

Hvordan jobber Nettmaker med universell utforming?

I alle våre prosjekter har vi som mål at de som besøker nettstedet skal ha en best mulig opplevelse. Derfor tenker vi på UU både når vi utarbeider struktur, design og gjør selve programmeringsjobben for nettstedet. Vi passer på å bruke best «practice» på alt vi gjør og tester underveis for å være sikker på at vi oppfyller de lovpålagte kravene. Det morsomme er at vi ofte opplever at kravene for universell utforming ikke bare skaper et bedre nettsted for de med funksjonshindringer, men også for alle andre brukere. Enkelt, oversiktlig og funksjonelt er alltid best.

Obs! Universell utforming er lovpålagt

Likestillings- og diskrimineringsloven (Lovdata.no)stiller krav om universell utforming til både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner. Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder for nettløsninger, applikasjoner og automater. Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. juli 2014. I skole- og utdanningssektoren skal nye IKT-løsninger være universelt utformet innen 1. januar 2019. Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet innen 1. januar 2021.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om universell utforming eller vil diskutere hvordan vi kan hjelpe dere med universell utforming av deres nettsted.

Andre kunnskapsartikler: